Termeni si conditii


Termeni si Conditii de participare la Green Business Index 2017

("GBI 2017")


A. TERMENI GENERALI

 1. Termenii si Conditiile curente („Termenii”) se aplica utilizarii instrumentelor GBI, chestionarelor, documentelor, materialelor, informatiilor, evaluarilor si paginilor de internet aferente Green Business Index („GBI”) (denumite in continuare in mod colectiv „Proiectul”).

 2. Participarea la GBI de catre o entitate care indeplineste conditiile indicate in cadrul sectiunii E de mai jos („Compania Participanta”) presupune acceptarea integrala a prezentilor Termeni. In acest sens, prin activarea butonului „Am citit si accept termenii si conditiile de utilizare", Compania Participanta declara ca accepta integral acesti Termeni si confirma ca se supune acestora si ca atat Compania Participanta, cat si orice reprezentanti autorizati sau imputerniciti ai sai care utilizeaza Proiectul respecta integral si in orice moment acesti Termeni.

 3. In situatia in care Compania Participanta nu (mai) este de acord cu acesti Termeni, aceasta trebuie sa inceteze imediat orice actiune de utilizare a Proiectului si sa notifice Asociatia Green Revolution („Organizatorii”) pentru luarea masurilor care se impun.

 4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica acesti Termeni oricand, inclusiv prin introducerea unor tarife pentru utilizarea Proiectului, fara a afecta disponibilitatea partilor sau instrumentelor din Proiect pe care Compania Participanta (prin reprezentantul sau autorizat) le-a accesat deja pana la data introducerii tarifelor si pentru care exista dovezi rezonabile ca au fost utilizate partial sau integral in editia curenta a GBI. Orice modificare a Termenilor va fi adusa la cunostinta Companiilor Participante in cadrul Proiectului, Companiile Participante fiind exclusiv responsabile sa se asigure ca au luat la cunostinta de versiunea cea mai recenta a Termenilor. Continuarea utilizarii Proiectului dupa modificarea Termenilor reprezinta acceptul tacit al Companiei Participante in ceea ce priveste Termenii, in forma modificata.

 5. Organizatorii ofera Companiilor Participante posibilitatea de a accesa si utiliza Proiectul intr-o modalitate non-exclusiva si ne-transferabila. Proiectul este pus la dispozitie in mod individual (adica fiecarei Companii Participante), printr-un cont de acces unic, cu nume de utilizator (constand din adresa de e-mail utilizata la inregistrare) si parola. Compania Participanta este responsabila pentru securitatea numelui de utilizator si a parolei, iar Organizatorii interzic Companiilor Participante sa divulge aceste informatii altor persoane, Companii Participante sau utilizatori ai altor Companii ori institutii, in afara utilizatorilor desemnati de Compania Participanta. Este de asemenea interzisa permiterea accesului si utilizarea Proiectului de catre alte persoane sau alti utilizatori decat cei desemnati de Compania Participanta care a primit din partea Organizatorilor un nume de utilizator si o parola.

 6. Cu exceptia actiunilor permise in mod expres prin acesti Termeni, orice Companie Participanta in cadrul Proiectului trebuie sa respecte urmatoarele restrictii generale:

  1. Nu poate folosi Proiectul pentru alte scopuri decat cele ale Proiectului, si anume:

   1. Inregistrarea in Proiect a performantelor de mediu prin furnizarea de raspunsuri relevante, corecte, complete si adecvate la intrebarile din chestionarele si instrumentele Proiectului;


   2. Utilizarea Raportului privind Performantele de Mediu, a Raportului de Evaluare a Circularitatii si a Raportului privind Amprenta de Carbon in acord cu acesti Termeni;


   3. Diseminarea rezultatelor Raportului privind Performantele de Mediu, a Raportului de Evaluare a Circularitatii si a Raportului privind Amprenta de Carbon in acord cu acesti Termeni;


   4. Identificarea de oportunitati pentru imbunatatirea performantelor de mediu in propria organizatie sau companie.


  2. Nu poate reproduce, traduce, copia, adapta, modifica si / sau utiliza Proiectul sau unele parti sau sectiuni din Proiect, nici direct si nici indirect, nici prin utilizarea unei terte persoane in acest scop, indiferent de scopul unei asemenea actiuni.

  3. Nu poate utiliza nicio parte a Proiectului sau intregul Proiect intr-o alta aplicatie software sau pe platforma online, fara permisiunea scrisa si expresa a Organizatorilor.


B. DESCRIEREA GREEN BUSINESS INDEX

 1. GBI este un proiect de evaluare si monitorizare a responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania. In acest scop, GBI se bazeaza pe indicatori de performanta de mediu recunoscuti la nivel international.

 2. Obiectivele GBI sunt:

  1. evaluarea responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania;

  2. monitorizarea initiativelor verzi din sectorul de afaceri romanesc;

  3. oferirea de asistenta si formare pentru imbunatatirea performantei de mediu.

Topurile GBI sunt generate pe baza raspunsurilor, a datelor si informatiilor furnizate de Companiile Participante in chestionarele si aplicatiile GBI, si coroborate cu documentele justificative aferente.


C. ETAPELE DERULARII GREEN BUSINESS INDEX

 1. Editia GBI 2017 presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Inscrierea gratuita a Companiilor Participante, in perioada 1 Februarie – 30 Aprilie 2017;

  2. Completarea chestionarelor si a instrumentelor GBI in perioada 1 Februarie – 30 Aprilie 2017;

  3. Generarea raportului preliminar de evaluare a performantelor de mediu, a raportului preliminar privind amprenta de CO2 si a raportului preliminar privind evaluarea circularitatii pentru fiecare Companie Participanta – dupa incheierea sesiunii de completare a chestionarelor si calculatorului amprentei de carbon, fara pozitionarea in raport cu alte Companii Participante (pana cel tarziu la 30 Aprilie 2017);

  4. Evaluarea Companiilor Participante de catre expertii proiectului - perioada 1 Mai – 31 Mai 2017;

  5. Generarea raportului final pentru fiecare Companie Participanta – 25–31 Mai 2017;

  6. Redactarea raportului GBI 2017 – 15 Mai – 31 Mai 2017;

  7. Gala GBI 2017 - Iunie 2017 (la o data care va fi anuntata de catre Organizatori).

 2. Analiza statistica si interpretarea informatiilor furnizate de catre Companiile Participante vor fi facute publice pe pagina de internet a Proiectului (https://www.gbindex.ro), in raportul editiei curente GBI, precum si alte publicatii conexe, care vor avea caracter de informatii publice, fara identificarea nominala a companiilor participante, altele decat cele care vor fi premiate in cadrul Galei GBI 2017.


D. UTILIZAREA SI CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

 1. Organizatorii vor utiliza cu buna-credinta informatiile pe care Compania Participanta le furnizeaza in cadrul Proiectului (inclusiv datele completate de catre Companiile Participante in formularul de inregistrare, chestionarele GBI pentru evaluarea performantei de mediu si celelalte instrumente oferite prin GBI) intr-o maniera unitara cu obiectivele Proiectului si cu obiectivele pentru care aceste informatii sunt furnizate. Aceasta se refera, in principal, la urmatoarele:

  1. contactarea Companiei Participante pentru scopuri administrative legate de utilizarea de catre aceasta a Proiectului;

  2. contactarea Companiei Participante pentru scopuri tehnice legate de utilizarea de catre aceasta a Proiectului;

  3. furnizarea de raspunsuri la intrebari sau solicitari din partea Companiei Participante sau asistarea si indrumarea Companiilor Participante in orice mod;

  4. evaluarea performantei de mediu, a amprentei de carbon si a circularitatii;

  5. stabilirea ordinii in clasamentul GBI;

  6. generarea raportului gratuit de evaluare a performantei de mediu pentru fiecare din Companiile Participante;

  7. generarea raportului gratuit de evaluare a amprentei de emisii de gaze cu efect de sera pentru fiecare din Companiile Participante;

  8. generarea raportului gratuit de evaluare a circularitatii pentru fiecare din Companiile Participante;

  9. scopuri statistice (in conditiile respectarii prevederilor acestor Termeni privind procesarea si analiza statistica anonima a datelor furnizate de Companiile Participante);

  10. promovarea serviciilor si a proiectelor Asociatiei Green Revolution, altele decat GBI;

  11. fundamentarea pentru Raportul editiei curente a GBI.

 2. Informatiile furnizate de catre Companiile Participante in scopul realizarii obiectivului GBI vor fi evaluate potrivit procedurii interne de evaluare a Organizatorilor.

 3. In cadrul Proiectului, Organizatorii pot colecta si utiliza informatii privind Companiile Participante in cadrul Proiectului inclusiv in scopuri statistice legate exclusiv de Proiect si de obiectivele acestuia.

 4. Toate informatiile si documentele furnizate de Compania Participanta prin accesarea si folosirea Proiectului si care ar putea fi accesate de alte persoane in afara utilizatorului desemnat de Compania Participanta (pentru informatiile proprii) si a personalului Organizatorilor, desemnate in mod expres, vor aparea ca date anonime.

 5. Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor furnizate de catre Companiile Participante, cu precadere a celor furnizate in formularul de inregistrare, in chestionarele si celelalte instrumente GBI, precum si in documentele justificative puse la dispozitie de Companiile Participante.

 6. Informatiile nu sunt confidentiale daca aceste informatii (a) sunt sau devin cunoscute in mod public independent de acesti Termeni; (b) au fost in posesia legala nerestrictionata a Organizatorilor inainte de a fi primite de la Compania Participanta, cu exceptia datelor colectate din editiile precedente ale GBI; (c) au fost descoperite de catre Organizatori sau puse la dispozitia acestora, independent de datele furnizate de Compania Participanta; (d) sunt obtinute in mod legal de la un tert care actioneaza pe seama Companiei Participante si care nu este tinut de o obligatie de confidentialitate.

 7. Nicio informatie care poate fi colectata despre Compania Participanta nu va fi divulgata de Organizatori in nicio forma prin care Compania Participanta sa poata fi identificata, cu exceptia situatiilor cand aceasta si-a dat acordul expres.

 8. In plus, informatiile confidentiale pot fi divulgate de catre Organizatori, conform reglementarilor legale, la solicitarea justificata a instantelor judecatoresti sau a organelor de cercetare penala si numai pentru situatii care vizeaza cercetarea penala sau judiciara a Companiei Participante, cu notificarea prealabila a acesteia. De asemenea, informatiile confidentiale pot fi divulgate de Organizatori pentru apararea reputatiei sau a intereselor legitime ale Organizatorilor, cu acordul prealabil al Companiei Participante. Compania Participanta se obliga sa nu refuze sau sa intarzie acordul in mod nerezonabil.

 9. Compania Participanta declara ca va lua sau implementa ori, dupa caz, ca va asigura luarea sau implementarea tuturor masurilor necesare pentru protectia datelor confidentiale pe care le foloseste in legatura cu Proiectul. Organizatorii sunt exonerati de orice raspundere cu privire la orice daune, pierderi, inclusiv pierderi de venituri, profit, reputatie sau orice alte forme de efecte negative previzibile sau imprevizibile asupra Companiilor Participante si care pot sa rezulte in orice mod din colectarea, stocarea si utilizarea oricaror date si informatii folosite de Compania Participanta ca baza pentru participarea la Proiect, precum si din colectarea, stocarea si utilizarea oricaror date si informatii rezultate din utilizarea Proiectului de catre Compania Participanta.

 10. Organizatorii pot colecta informatii privind situatia logarii utilizatorilor, prin intermediul instrumentelor de tip “cookie”, cu scopul de a mentine activa sesiunea de lucru curenta a utilizatorilor si pentru salvarea automata a raspunsurilor si informatiilor furnizate in sesiunea de lucru. Instrumentele de tip “cookie” sunt identificatori alfanumerici pe care platforma software ii transfera pe computerul utilizatorului si care permit sistemelor Organizatorilor sa recunoasca situatiile cand utilizatorul este logat, ajutand de asemenea la identificarea eventualelor situatii cand logarea se face de la un alt post de lucru, iar aceste situatii pot fi indicii de frauda sau de incalcare a Termenilor, fara ca aceasta sa instituie vreo forma de raspundere sau vreo obligatie a Organizatorilor cu privire la eventualele prejudicii pe care Compania Participanta le-ar putea suferi prin utilizarea neglijenta a numelui de utilizator si a parolei care ar permite folosirea neautorizata a acestora.


E. CONDITII DE PARTICIPARE SI OBLIGATIILE COMPANIEI PARTICIPANTE

 1. Acceptarea Termenilor reprezinta o conditie obligatorie pentru inscrierea in cadrul Proiectului si participarea la GBI. Pentru evitarea oricaror dubii, in cazul in care o companie nu isi exprima acordul in acest sens, nu se poate inregistra pe site-ul https://www.gbindex.ro si astfel nu are acces la completarea chestionarului GBI. In cazul o Companie Participanta isi retrage acordul, aceasta trebuie sa inceteze imediat orice actiune de utilizare a Proiectului si sa notifice Organizatorii pentru luarea masurilor care se impun.

 2. In relatia cu Organizatorii, Companiile Participante actioneaza prin reprezentantul lor legal sau o persoana expres imputernicita in acest sens. Utilizatorii desemnati de Companiile Participante trebuie sa respecte orice obligatii prevazute in Termeni in sarcina Companiilor Participante.

 3. Compania Participanta declara si garanteaza ca indeplineste conditiile necesare participarii la GBI, si anume:

  1. Este persoana juridica romana (legal constituita in Romania), organizata in una din formele recunoscute si reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, si isi desfasoara activitatea in Romania;


  2. Nu a fost amendata si nu a avut autorizatia de mediu si / sau autorizatia integrata de mediu si/sau autorizatia de gospodarire a apelor si/ sau autorizatia privind emisiile de gaz cu efect de sera suspendata sau anulata in anul de raportare (anul la care se refera evaluarile din cadrul GBI, conform ghidului utilizatorului). In cazul neindeplinirii acestei conditii, Compania Participanta nu are acces in topul editiei GBI respective, ci beneficiaza doar de acces la instrumentele GBI;


  3. Nu activeaza in calitate de persoana, organism sau companie de consultanta de mediu si/sau audit de mediu (ca activitate principala sau care genereaza minimum 20% din veniturile sale brute in anul de raportare). In cazul neindeplinirii acestei conditii, Organizatorii isi rezerva dreptul de a decide anularea inscrierii Companiei Participante, prin stergerea contului, fara notificare prealabila.


 4. Compania Participanta va pastra secret numele de utilizator si parola de acces pe site-ul https://www.gbindex.ro si se va asigura ca nicio persoana neautorizata nu va avea acces la respectiva parola. In cazul oricaror informatii sau suspiciuni cu privire la luarea la cunostinta, divulgarea, accesarea sau transmiterea fara drept a numelui sau de utilizator si a parolei de catre orice tert (persoana fizica sau juridica), Compania Participanta are obligatia de a notifica imediat Organizatorii, utilizand datele de contact din panoul de control sau de pe pagina de internet a Proiectului.

 5. In cazul in care Compania Participanta declara ca nu s-a conformat normelor aplicabile si impuse de legislatia de mediu in vigoare in anul de raportare, compania respectiva nu va avea acces in topul editiei curente a GBI, insa va beneficia de acces la instrumentele GBI puse la dispozitiei in cadrul Proiectului.

 6. Compania Participanta are dreptul de a se retrage din competitie inainte de expirarea termenului limita de inscriere, cu conditia de a informa Organizatorii, fara a fi necesar sa indice motivele care au dus la aceasta decizie.

 7. Compania Participanta nu poate fi inscrisa in topul editiei curente a GBI in situatia in care nu furnizeaza documente sau informatii doveditoare pentru raspunsurile alese la mai mult de 30% din intrebarile din chestionarele GBI (pe fiecare baterie de chestionare) si nu utilizeaza calculatorul de emisii de gaze cu efect de sera pentru minimum o categorie de surse de emisie. Daca, pana la expirarea termenului limita de participare, Compania Participanta nu a incheiat actiunea de completare a chestionarelor si instrumentelor din cadrul GBI prin apasarea butonului “Finalizeaza”, sistemul va lua in considerare automat raspunsurile completate pana in acel moment si va activa automat butonul “Finalizeaza”. Intr-un asemenea caz, daca anumite Companii Participante vor dori sa acceseze Proiectul si sa continue utilizarea GBI dupa aceasta data, participarea la topurile GBI va lua in considerare doar datele si informatiile efectiv furnizate si completate pana la data limita de participare. Participarea la GBI nu este conditionata de introducerea in aplicatiile informatice a documentelor justificative, dar acestea vor fi solicitate la incheierea competitiei de catre Organizatori, in functie de punctele acumulate de aceasta. In acest caz, Organizatorii vor solicita documente justificative doar Companiilor Participante care ar putea, in baza raspunsurilor date la chestionare, sa se situeze in topurile GBI, includerea si/sau pozitionarea in topuri urmand sa fie validata de catre Organizatori, in baza documentelor justificative furnizate de Compania Participanta. Absenta documentelor justificative sau refuzul de a le furniza, in urma contactarii de catre Organizatori, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitarii acestora, conduce la descalificarea automata a Companiei Participante, la expirarea acestui termen sau la data comunicarii refuzului de a furniza documentele justificative solicitate sau, dupa caz, a unui numar suficient de documente justificative, potrivit cu solicitarea Organizatorilor.

 8. Compania Participanta nu poate fi inscrisa in topurile GBI pentru editia curenta in situatia in care nu completeaza, in cadrul acesteia, pentru anul de raportare respectiv, minimum 30% din fiecare din cele 7 baterii de chestionare din aplicatia GBI denumita “Evaluarea responsabilitatii fata de mediu a companiilor” si calculatorul amprentei de carbon pentru minimum o categorie de surse de emisie.

 9. In cadrul editiei GBI 2017, nicio Companie Participanta nu poate fi nominalizata pentru mai mult de un top GBI (topul general, topurile pe sectoare, topurile pe chestionare etc.), cu exceptia nominalizarii la eventualele premii speciale ce vor fi acordate in cadrul competitiei. In situatia in care, potrivit punctajelor finale, dupa consultarea si evaluarea documentelor justificative si dupa validarea acestora de catre Organizatori, o Companie Participanta se califica pentru nominalizarea in cadrul mai multor topuri GBI, Organizatorii vor face nominalizarea pentru topul in cadrul caruia Compania Participanta este situata pe cea mai buna pozitie. In situatia posibilitatii aceleiasi pozitii in mai multe topuri, se va alege nominalizarea la topul corespunzator celor mai multe puncte acumulate. In situatia egalitatii punctelor la doua sau mai multe topuri, Compania Participanta va fi consultata, urmand a putea alege la care din topurile in cauza doreste sa fie nominalizata, intelegandu-se prin aceasta ca automat este eliminata din competitie pentru celelalte topuri.

 10. In cadrul editiei GBI 2017, Companiile Participante care fac parte din conglomerate economice, grupuri de companii, holdinguri sau alte altfel de structuri economice, nu pot fi nominalizate pentru mai mult de un singur loc si un singur top GBI, indiferent de jurisdictia (tara sau teritoriul) unde compania-mama sau centrul de control financiar sau operational al conglomeratului, grupului de companii sau holdingului. In astfel de situatii, nominalizarea se va face respectand regulile generale prezentate in cadrul articolului 29, aplicate corespunzator, ca si cum ar fi vorba despre aceeasi Companie Participanta.

 11. Compania Participanta este de acord sa furnizeze Organizatorilor toate informatiile necesare evaluarii GBI (prin selectarea variantelor de raspunsuri corespunzatoare situatiei concrete din companie si detalierea acestora, prin completarea obligatorie a campurilor / casetelor de dialog aferente). Campurile / casetele de dialog contin informatii necesare pentru generarea indicatorilor de performanta de mediu. In situatia in care Compania Participanta decide sa nu completeze campurile corespondente variantelor de raspunsuri selectate (de exemplu cantitati, procente, sume etc.), nu poate fi generata o evaluare corecta si reprezentativa a performantei de mediu in baza indicatorilor relevanti, si implicit rapoartele gratuite de pozitionare si evaluare vor fi lipsite de evaluarea pentru indicatorii de performanta respectivi.

 12. Prin inscrierea in cadrul Proiectului, Compania Participanta se obliga sa furnizeze numai informatii adevarate, corecte, precise, actuale, complete, relevante, care sa nu fie de natura sa induca in eroare si care reflecta situatia concreta din companie in anul de raportare.

 13. In situatia in care, la verificarea de catre expertii GBI, se va constata ca documentele si informatiile furnizate pentru sustinerea raspunsurilor alese nu sunt suficiente, Organizatorii pot solicita informatii sau documente suplimentare sau, in lipsa acestora, pot corecta punctajul aferent sectiunilor relevante, pe cat posibil dupa consultarea Companiei Participante.

 14. Compania Participanta intelege si este de acord sa furnizeze orice alte informatii suplimentare relevante si necesare realizarii topului si evaluarii performantelor de mediu GBI pentru editia curenta, pe care Organizatorii le vor solicita (informatii suplimentare pentru departajarea companiilor prin documente justificative pentru raspunsurile la chestionare).

 15. Compania Participanta declara si garanteaza ca detine toate drepturile necesare furnizarii si transmiterii in beneficiul Organizatorilor a dreptului de folosire a informatiilor potrivit celor prevazute in acesti Termeni si isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea informatiilor si pentru furnizarea si transmiterea dreptului de folosinta asupra acestora. De asemenea, Compania Participanta isi asuma raspunderea pentru pagubele de orice natura, inclusiv de reputatie, pe care informatiile ce nu indeplinesc conditiile de la punctul 32 le pot cauza.

 16. In cazul in care o Companie Participanta furnizeaza informatii incorecte, incomplete sau de natura sa induca in eroare, Organizatorii isi rezerva dreptul de a descalifica respectiva Companie Participanta de la nominalizarea in topul GBI, precum si de a suspenda, restrictiona sau anula accesul Companiei Participante la orice servicii sau instrumente acordate in cadrul Proiectului. De asemenea, in cazul in care Compania Participanta savarseste doua abateri consecutive de furnizare a unor astfel de informatii, care contravin acestor Termeni, Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza participarea pe viitor a companiei respective la GBI.

 17. In situatia in care o Companie Participanta va refuza furnizarea informatiilor suplimentare solicitate de catre Organizatori sau va furniza informatii suplimentare incorecte, incomplete sau de natura sa induca in eroare, poate fi, de asemenea, descalificata de la editia curenta a GBI, iar accesul sau la orice servicii sau instrumente acordate in cadrul Proiectului poate fi suspendat, restrictionat sau anulat.

 18. Decizia privind descalificarea, respectiv, refuzul inscrierii, va fi comunicata de catre Organizatori Companiei Participante in termen de 5 (cinci) zile de la primirea rezultatelor evaluarii de la expertii de mediu prin intermediul datelor de contact din formularul de inregistrare.

 19. Compania Participanta raspunde integral pentru toate prejudiciile cauzate Organizatorilor, altor Companii Participante sau oricarei terte persoane prin furnizarea unor informatii incorecte, false, inexacte, incomplete ori care contravin Termenilor sau prevederilor legale.

 20. Compania Participanta este de acord ca toate informatiile furnizate Organizatorilor sa fie colectate de acestia intr-o baza de date cu caracter strict confidential si sa fie prelucrate in scop statistic, fara divulgarea identitatii Companiei Participante la Proiect. Divulgarea identitatii Companiei Participante catre terti se va face numai cu acordul acesteia, cu exceptia informatiilor prevazute la punctul 18.

 21. Compania Participanta declara ca nu va initia sau continua niciun fel de actiuni sau inactiuni care sa aiba ca obiect sau ca efect compromiterea, indisponibilizarea sau distrugerea, inclusiv prin virusi informatici, roboti, cookies, atacuri de tip phishing, sau orice alte modalitati informatice sau non-informatice, a Proiectului si infrastructurii informatice a acestuia. Fara a limita alte drepturi sau daune datorate Organizatorilor in cazul in care Compania Participanta incalca aceasta obligatie, in situatia in care Organizatorii considera adecvat, din orice motiv si in mod discretionar, pot sa limiteze accesul si / sau activitatile oricarei sau tuturor Companiilor Participante la Proiect, pot sa emita avertismente catre oricare sau catre toti utilizatorii Proiectului, pot sa restrictioneze total accesul oricarui sau tuturor utilizatorilor la Proiect.

 22. In situatia incalcarii de catre Compania Participanta a Termenilor, aceasta este de acord ca toate datele si informatiile detinute sub forma materiala (pe suport electronic, hartie sau alte asemenea medii de stocare) cu privire la Proiect, altele decat cele care sunt proprietatea directa a Companiei Participante, sa fie transferate imediat si fara pretentii materiale catre Organizatori sau, in acord cu acestia, sa furnizeze dovezi suficiente privind distrugerea tuturor acestor documente si informatii. Datele colectate de catre Organizatori sunt pastrate timp de 5 (cinci) ani de la data finalizarii competitiei organizate in anul respectiv, dupa care vor fi distruse automat si ireversibil.

 23. Organizatorii vor asigura obiectivitatea evaluarii si conditii egale de participare tuturor Companiilor Participante inscrise. In acest sens, Compania Participanta care sustine in orice mod realizarea obiectivelor GBI, inclusiv prin sponsorizare, nu va beneficia de un tratament privilegiat.

 24. In cazul in care o asociatie sau o organizatie neguvernamentala isi manifesta dorinta de a participa la GBI pentru a-si evalua performanta de mediu a activitatilor desfasurate, Organizatorii vor permite acest lucru, cu mentiunea ca respectiva asociatie sau organizatie neguvernamentala nu va fi prezenta in topul GBI. Sunt exceptate de la aceasta limitare organizatiile non-guvernamentale care participa in cadrul Proiectului exclusiv cu acele activitati economice realizate pentru sustinerea financiara a activitatii sau activitatilor de baza proprii, caz in care vor furniza in GBI doar informatiile si datele legate de acele activitati.


F. RĂSPUNDERE

 1. Cu toate ca informatiile furnizate in cadrul Proiectului de catre Organizatori au fost si sunt pregatite si prezentate cu buna credinta si cu un inalt nivel de profesionalism, considerate de Organizatori drept corecte la data la care au fost sau sunt furnizate, Organizatorii nu ofera nicio garantie cu privire la acuratetea sau caracterul complet al rezultatelor utilizarii Proiectului la nivelul Companiei Participante. Organizatorii nu sunt obligati fata de Compania Participanta in niciun fel sa continue oferirea accesului acesteia la Proiect si nici sa faca modificari ori actualizari la Proiect, indiferent cat de relevante sau necesare ar fi.

 2. Organizatorii vor depune toate diligentele pentru a asigura disponibilitatea permanenta a Proiectului pentru Companiile Participante, cu exceptia perioadelor necesare pentru mentenanta sistemelor informatice. Cu toate acestea, Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate pentru indisponibilitatea temporara sau permanenta a Proiectului sau infrastructurii informatice aferente acestuia, si nici pentru orice pierdere survenita ca rezultat al faptului ca Proiectul devine indisponibil pentru Compania Participanta sau administratorul Proiectului, temporar sau permanent.

 3. Garantiile oferite de Organizatori se limiteaza la cele oferite prin acesti Termeni. Compania Participanta este de acord ca nu actioneaza in relatia sa cu Organizatorii in calitate de “client” in ceea ce priveste Proiectul.

 4. In masura in care Compania Participanta alege sa acceseze Proiectul (chiar si numai pagina sau paginile de internet ale acestuia), aceasta intelege ca o face din proprie initiativa. Compania Participanta declara ca se asigura in orice moment ca accesul la Proiect nu ii este restrictionat de Termeni, de orice reguli, decizii sau proceduri interne, sau de reglementari ori norme legale din Romania sau din afara Romaniei.

 5. Compania Participanta intelege ca isi asuma raspunderea de a-si lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in procesul de accesare si utilizare a Proiectului, nu se expune la riscuri informatice precum transmiterea oricaror programe sau componente care ar putea dauna in orice fel sistemelor informatice proprii sau alte forme de interferente care pot avea un efect similar. Organizatorii nu isi asuma si nu accepta nicio responsabilitate pentru niciun fel de daune sau pierderi care ar putea sa provina din folosirea de catre Compania Participanta a Proiectului sau din accesarea oricaror pagini de internet la care se face legatura in cadrul acestuia.

 6. Faptul ca in cadrul Proiectului sunt incluse legaturi catre anumite pagini de internet externe nu releva in mod necesar faptul ca Organizatorii sustin, aproba sau recomanda acele organizatii, companii, institutii, ori informatiile, produsele si / sau serviciile furnizate de acestea. Organizatorii nu garanteaza in niciun mod pentru exactitatea sau actualitatea informatiilor prezentate pe paginile de internet externe la care se face trimitere si nu vor fi facuti raspunzatori pentru niciun fel de daune sau pierderi care ar putea rezulta din accesarea sau utilizarea oricarei astfel de informatii, produse si / sau servicii.

 7. In limitele Termenilor si ale legislatiei aplicabile, Organizatorii sunt exonerati de orice raspundere fata de orice alta persoana, institutie si / sau organizatie in legatura cu Proiectul, in legatura cu orice informatie descarcata sau accesata din Proiect sau ca urmare a incapacitatii Companiei Participante de a accesa sau utiliza Proiectul.

 8. Organizatorii sunt exonerati de orice raspundere pentru orice fel de daune, pierderi de profit, venit, pierderi de date sau alte pierderi directe, indirecte, incidentale sau coincidentale, pe care Compania Participanta sau orice alta persoana le-ar putea suferi din accesarea si / sau utilizarea Proiectului ori in legatura cu Proiectul. De asemenea, Organizatorii nu pot fi trasi la raspundere pentru niciun fel de daune, pierderi, inclusiv pierderi de venituri, profit, reputatie sau orice alte forme de efecte negative asupra Companiilor Participante care ar putea rezulta din faptul ca informatiile din cadrul Proiectului nu ar fi complete, exacte sau actualizate.


G. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 1. Compania Participanta se obliga sa respecte toate drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv cu privire la numele, marcile, logo-urile, care apartin Organizatorilor sau sunt utilizate de acestia.

 2. Dreptul de autor asupra tuturor chestionarelor, instrumentelor, documentelor si materialelor (inclusiv materiale media) puse la dispozitia Companiilor Participante prin intermediul GBI apartine Organizatorilor. Nicio parte a chestionarelor, instrumentelor, documentelor si materialelor (inclusiv materiale media) din cadrul GBI si nici documentele conexe (incluzand, fara limitare, procedurile de evaluare, ghidul de utilizare, ghidul de completare, fundamentarile pentru acestea) nu pot fi reproduse partial, integral sau modificate fara permisiunea anterioara, explicita si in scris a Organizatorilor. Pentru evitarea oricaror dubii, completarea oricaror formulare sau chestionare de catre Compania Participanta in scopul participarii la GBI nu da nastere unui drept de proprietate intelectuala derivat in favoarea Companiei Participante.

 3. Este strict interzisa folosirea numelui Organizatorilor si / sau a informatiilor oferite de Organizatori in scopuri comerciale sau pentru promovarea altor site-uri sau instrumente, fara acordul explicit al Organizatorilor.

 4. Organizatorii detin toate drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor componentelor Proiectului, inclusiv asupra infrastructurii software si a codurilor sursa, asupra informatiilor prezentate sub forma de text, grafice, logo-uri, materiale media, inregistrari audio si video, machete grafice, inclusiv asupra aspectului grafic al paginilor de internet, documentelor si materialelor publicitare utilizate in Proiect.

 5. Toate drepturile de proprietate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala, care s-ar putea naste in urma oricarei dezvoltari, adaptari, particularizari ori modificari a Proiectului sau a oricaruia din componentele acestuia de catre Compania Participanta sau orice tert aflat in relatie cu aceasta cu scopul operatiunilor amintite, se transfera automat Organizatorilor incepand din momentul cand astfel de drepturi se nasc, cu exceptia situatiilor cand regimul juridic aplicabil unor asemenea drepturi este stabilit in mod diferit printr-un acord separat incheiat cu Organizatorii, in forma scrisa. In situatia unor astfel de dezvoltari, adaptari, particularizari sau modificari ale Proiectului sau ale oricareia din componentele acestuia, Compania Participanta sau orice tert aflat in relatie cu aceasta cu scopul operatiunilor amintite, va furniza versiunile curente ale Proiectului intr-un format si utilizand un mediu electronic sau fizic specificat de Organizatori, daca situatia nu este reglementata altfel si in scris cu Organizatorii anterior producerii unei sau unor astfel de versiuni ale Proiectului.

 6. In cazul incalcarii in orice mod a Termenilor de catre Companiile Participante, Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde masurile legale necesare protejarii drepturilor de proprietate intelectuala si / sau pentru incetarea oricarei actiuni sau inactiuni care are ca obiect sau ca efect incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala.


H. DISPOZIŢII FINALE

 1. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica, completa si / sau reactualiza acesti Termeni, precum si dreptul de a suspenda, intrerupe, amana sau anula Proiectul in orice moment, fara nicio notificare prealabila.

 2. Prin acceptarea acestor Termeni, Compania Participanta isi asuma integral raspunderea pentru nerespectarea oricaror obligatii care ii revin, urmand a despagubi Organizatorii pentru orice prejudicii, pierderi sau costuri, inclusiv costurile cu asistenta juridica, suferite sau intervenite ca rezultat direct sau indirect al incalcarii de catre Compania Participanta a acestor Termeni.

Top