7 domenii de evaluare Green Business Index

Dezvoltare sustenabila

Analizeaza sustenabilitatea companiilor din Romania, asa cum este ea reliefata in politicile, practicile si programele acestora, urmarind pe de o parte abordarea sistemica a conceptului de sustenabilitate in afaceri, si pe de alta parte principalele rezultate concrete ale implementarii politicilor de mediu in anul de raportare.
Punctele forte ale chestionarului sunt date de intrebarile care fac referire la abordarea sistematica a evaluarii performantelor in sustenabilitate, transparenta in comunicarea si diseminarea acestora, rezultatele obtinute in implementarea sistemelor de management de mediu si initiativele voluntare ale companiilor in sustenabilitate.

Impact asupra mediului

Evalueaza eforturile depuse de companii pentru protectia mediului, in sensul cunoasterii si monitorizarii emisiilor, reducerii poluarii si protejarii receptorilor sensibili, inclusiv a resurselor de biodiversitate.
Abordeaza aspecte ca: situatia conformarii legale, urgentele de mediu, emisiile atmosferice si evacuarea apelor uzate, contaminarea solului si senzitivitatea amplasamentului fata de receptori potentiali.

Transport sustenabil

Urmareste construirea unui profil al companiei din punctul de vedere al sustenabilitatii activitatilor de transport, strans legate de eficienta economica si responsabilitatea sociala. In acest sens, sunt analizate modurile si mijloacele de transport din cadrul companiilor, cu impact direct si indirect asupra mediului, dar si existenta si eficienta sistemelor de management a mobilitatii.
Este un instrument de constientizare si promovare a transportului sustenabil in companii, ajutandu-le pe acestea sa-si cuantifice impactul activitatilor de transport asupra mediului. Contine intrebari referitoare la aspecte de mediu care tin de transportul angajatilor si, dupa caz, al materiilor prime si produselor companiilor.

Utilizarea resurselor

Urmareste masurarea amprentei ecologice a companiilor din Romania sub aspectul eficientei utilizarii resurselor naturale.
Este un mijoc atat de evaluare, cat si de constientizare pentru companiile din Romania, pentru utilizarea rationala a resurselor, tinand cont nu doar de interesele si obiectivele proprii, ci si de nevoile de dezvoltare ale generatiilor viitoare. Trateaza aspecte legate de utilizarea apei, energiei electrice si termice, a combustibililor si materiilor prime.

Starea cladirilor si spatiilor verzi

Analizeaza caracteristicile cladirilor si a spatiilor in care isi desfasoara activitatea companiile, evidentiind in mod deosebit aspectele ce tin de eficienta energetica si amprenta ecologica a acestora, tratand aspecte precum sensibilitatea localizarii, eficienta energetica, designul si materialele de constructii, aspectele de confort, aspectele de mediu.
Punctele forte ale acestui chestionar sunt reprezentate de intrebarile referitoare la imbunatatirea sistemelor de comunicare pentru constientizarea importantei masurilor de utilizare eficienta a energiei si a surselor regenerabile de energie, unele aspecte de mediu particulare, designul si certificarea ecologica a cladirilor.

Achizitii verzi

Urmareste evaluarea modului in care companiile din Romania aplica in politica si practicile lor de achizitii principiile protectiei mediului inconjurator ca imperativ al dezvoltarii durabile si protectiei reputatiei companiei la nivelul lantului de furnizori.
Elementele strategice ale companiilor in politica de achizitii verzi a companiilor, precum si rezultatele aplicarii acestei politici sunt aspectele asupra carora acest chestionar se concentreaza.

Managementul deseurilor

Analizeaza eficienta implementarii unui sistem de management a deseurilor in companiile din Romania, punand accent pe preocuparile de minimizare a cantitatilor generate si de reducere a periculozitatii acestora.
Abordeaza probleme de politica, audit, planificare si conformare legala in managementul deseurilor, analizeaza situatia deseurilor in companie si modul de gestionare a acestora.